CETA: Poučení z Kanady

Report

English | Français | Español | Deutsch | Polskie | ελληνικά | Nederlands | Dansk | Magyar | Slovenčina‬ | Čeština

Toto video předkládá varování pro Evropany, kteří pečují o zdraví svých obyvatel, odolnost svých občanských komunit a starají se o osud svých veřejných služeb a ochranu svých přírodních zdrojů.

V roce 1989 Kanada a Spojené státy podepsaly dohodu o volném obchodu (Canada-United States Free Trade Agreement - CUSTA). V roce 1994 tyto dvě země uzavřely dohodu s Mexikem o volném obchodu v Severní Americe (NAFTA). Tyto dvě dohody se staly vzorem nové generaci bilaterálních a regionálních obchodních smluv a vytvořily model, který je stále intenzivně podporován většinou vlád.

V rámci CUSTA Kanada ztratila velkou část své výrobní síly v důsledku uzavření kanadských továren ve vlastnictví amerických korporací, které je přesunuly do zahraničí. Kanada se rovněž vzdala kontroly a regulace svých energetických rezerv. NAFTA zavedla nové ustanovení – pro Urovnávání sporů mezi investory a státy (Investor-State Dispute Settlement - ISDS) – díky kterému korporace z těchto tří zemí mohou žalovat vládu jedné z nich kvůli změnám právních předpisů, politik a postupů, které by vedly k ohrožení jejich zisků.

Odkaz NAFTA, živ a zdráv, je obsažen v obou dohodách; o Transatlantickém obchodním a investičním partnerství (Transatlantic Trade and Investment Partnership - TTIP) mezi Evropskou unií a Spojenými státy a v Komplexní hospodářské a obchodní dohodě (Comprehensive Economic and Trade Agreement - CETA) mezi EU a Kanadou. I když se tyto dohody o obchodu zdokonalují v různých nových ohledech, obě obsahují ustanovení ISDS, které je předmětem sporů zvláště v Evropě.

V důsledku NAFTA se Kanada stala nejvíce investory souzenou zemí v hospodářsky vyspělém světě, a proto by se chtěli Kanaďané s Evropany podělit o důležitou zprávu o tom, jak se poprat s TTIP a CETA. Tento dokument předkládá varování pro Evropany, kteří pečují o zdraví svých obyvatel, odolnost svých komunit a starají se o osud svých veřejných služeb a ochranu přírodních zdrojů.

Report