Παλεύοντας ενάντια στην TTIP, την CETA και το ISDS : Διδάγματα από τον Καναδά

Report

English | Français | Español | Deutsch | Polskie | ελληνικά | Nederlands | Dansk | Magyar | Slovenčina‬ | Čeština

H παρούσα μελέτη είναι μια προειδοποίηση προς τους Ευρωπαϊκούς λαούς που νοιάζονται για την δημόσια υγεία, την ενίσχυση των κοινωνικών θεσμών, την τύχη των δημοσίων υπηρεσιών και την προστασία των φυσικών πόρων.

Το 1989, ο Καναδάς και οι Ηνωμένες Πολιτείες (Η.Π.Α.) υπέγραψαν την μεταξύ τους συμφωνία ελευθέρου εμπορίου CUSTA. To 1994, οι δύο χώρες μαζί με το Μεξικό συμφώνησαν στην υπογραφή της συμφωνίας ελευθέρου εμπορίου για την βόρεια Αμερική με την επωνυμία NAFTA. Αυτές οι δύο συμφωνίες έθεσαν τα πρότυπα για την νέα γενιά διμερών και περιφερειακών εμπορικών συμφωνιών, και εισήγαγαν ένα νέο μοντέλο το οποίο υποστηρίζεται σθεναρά από τις περισσότερες κυβερνήσεις. 

Κάτω από το καθεστώς της συμφωνίας CUSTA, ο Καναδάς θα μπορούσε να χάσει μεγάλο μέρος της παραγωγικής του δομής καθώς οι Αμερικανικές επιχειρήσεις μετέφεραν την παραγωγή τους εκτός Καναδά. Επιπρόσθετα ο Καναδάς παραχώρησε και τον ρυθμιστικό έλεγχο των ενεργειακών του πόρων.  Η NAFTA επιπλέον εισήγαγε μια νέα διάταξη – την επίλυση διαφορών επενδυτή κράτους (ISDS) – σύμφωνα με την οποία εταιρίες και από τις τρείς χώρες, ως ξένοι επενδυτές, έχουν το δικαίωμα να μηνήσουν τις κυβερνήσεις για αλλαγές σε νόμους, πολιτικές ή πρακτικές που βλάπτουν τα κέρδη τους.

Η NAFTA άφησε ζωντανή κληρονομιά και στην Διατλαντική Συμφωνία Εμπορίου και Επενδύσεων (TTIP) μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και H.Π.Α. και στην Γενική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία την CETA μεταξύ Ε.Ε. και Καναδά. Ενώ οι εν λόγω συμφωνίες προωθούν στην εμπορική ατζέντα πλήθος νέων διατάξεων, και στις δύο συμπεριλαμβάνεται τον ISDS, που είναι ιδιαίτερα αμφιλεγόμενος στην Ευρώπη.

Εξαιτίας της NAFTA, o Καναδάς είναι η χώρα του ανεπτυγμένου οικονομικά κόσμου με τις περισσότερες υποθέσεις εναντίον υπό το καθεστώς επίλυσης διαφορών επενδυτή κράτους και ο καναδικός λαός έχει να μοιραστεί την εμπειρία του με τον Ευρωπαϊκό καθώς ο δεύτερος μάχεται ενάντια στις TTIP και CETA. H παρούσα μελέτη είναι μια προειδοποίηση προς τους Ευρωπαϊκούς λαούς που νοιάζονται για την δημόσια υγεία, την ενίσχυση των κοινωνικών θεσμών, την τύχη των δημοσίων υπηρεσιών και την προστασία των φυσικών πόρων.

Μετάφραση Υποτιτλισμός
για του Φίλους της Φύσης
Κωνσταντίνος Κουτσονικόλας

PDF icon Deutsch
PDF icon English
PDF icon Français
PDF icon Español

Report